Vejen "Gennem Landet" ned til havnen.
sendt i 1989